Forside
Banner

Generalforsamling 2020

Grundet Corona virus er generalforsamling aflyst !!!!
Når situationen gør det muligt at afholde generalforsamling, vil ny dato blive offentliggjort her på siden, samt i Aalborg.nu Vejgaard udgave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirdsag den 31/3 kl. 19.00 i Gistrup idrætscenter

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år tilgodkendelse.
4. Godkendelse af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg. vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Eventuelle forslag.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

gaf

Opkrævning af TV pakker

Vi har indgået en aftale med Bredbånd Nord om, at de opkræver for alle tv pakkerne.

Det var således, at Gistrup antenneforening selv skulle opkræve grundpakken, og Bredbånd Nord alle pakker og ydelser derover. Dette har skabt lidt forvirring., Derfor er der indgået en aftale om at Bredbånd Nord opkræver for alle ydelserne.

Alle, der er medlem af Gistrup Antenneforening, får fratrukket 24 kr. (2016 tal) pr. måned fra grundpakken.

Fremover vil grundpakken blive opkrævet månedsvis sammen med andre ydelser.

Husk: Det er nu muligt at tilmelde sig mobilpay betaling. Det kan gøres ved login på "Mit Bredbånd Nord", eller ved henvendelse til Bredbånd Nord kundeservice. Derved vil der ikke blive påført opkrævningsgebyr.