Forside
Banner

Generalforsamling 2020

Grundet Corona virus er generalforsamling aflyst !!!!
Når situationen gør det muligt at afholde generalforsamling, vil ny dato blive offentliggjort her på siden, samt i Aalborg.nu Vejgaard udgave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirdsag den 31/3 kl. 19.00 i Gistrup idrætscenter

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år tilgodkendelse.
4. Godkendelse af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg. vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Eventuelle forslag.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Der er nu mulighed for at få gratis adgang til Viaplay total " Den store streamingpakke med adgang til film, serier og sport"

For at få gratis adgang skal man have fuldpakken.

For at få adgang til Viaplay, skal men gå ind på siden https://signup.viaplay.dk/. og tilmelde sig.

Bemærk: at kunde nr er, Waoo kunde nr. Du finder dit kunde nr, i Waoo tv boks, under "åbn system". Har du ikke en tv boks kan du få kunde nr. oplyst, ved at kontakte Eniig kundeservice på tlf. 70 15 00 60.