Forside
Banner

Generalforsamling 2020

Grundet Corona virus er generalforsamling aflyst !!!!
Når situationen gør det muligt at afholde generalforsamling, vil ny dato blive offentliggjort her på siden, samt i Aalborg.nu Vejgaard udgave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirdsag den 31/3 kl. 19.00 i Gistrup idrætscenter

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år tilgodkendelse.
4. Godkendelse af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg. vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Eventuelle forslag.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

gf2017

Der indkaldels hermed til ordinær generalforsamling 2018

Dagsorden i følge vedtægter

Årsrapport 2017 kan hentes her

Der er indkommet følgende forslag til behandling på generalforsamling:

Hej
For at støtte ungdommen og give dem muligheden for at de samles og dyrke denne nye sportsgren, under
ordnede forhold "hvilket også inkluderer motion", samt sørge for at alle uanset økonomiske muligheder får samme gode vilkår.
Vil jeg gerne stille til forslag at GAF indkøber og donerer 10 stk. multimedie Gaming PC'er
til den nye eSport afdeling under LKB, når den oprettes. Pris estimat ca. 150.000 kr.
Mvh
Rene Wiebenson